Mortgage, Mortgage Quote, Apply for Mortgage, Easy Mortgage Slovenia

Mortgage, Mortgage Quote, Apply for Mortgage, Easy Mortgage Slovenia

BANK OF SLOVENIA
Slovenska 35 1505 Ljubljana 386-1471-9000 386-1251-5516
bsl@bsi.si
www.bsi.si

Abanka Vipa Slovenska
58 1517 Ljubljana
info@abanka.si
www.abanka.si

Bank Austria
386-1587-6600 386-1587-6702
info@si.bacai.com
www.ba-ca.si

Banka Celje Vodnikova
2 3000 Celje 386-3422-1000 386-3422-1100
info@banka-celje.si
www.banka-celje.si

Banka Koper
info@banka-koper.si
www.banka-koper.si

Factor banka
Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana
info@factorb.si
www.factorb.si

Gorenjska banka
info@gbkr.si
www.gbkr.si

Nova KBM Vita Kraigherja
4, SI-2505 Maribor 386 2 229 2290 386 2 2524 333
info@nkbm.si
www.nkbm.si

Nova Ljubljanska banka Trg republike
2, 1520 Ljubljana 386-1425-0155 386-1425-0331
info@nlb.si
www.nlb.si

Probanka Gosposka ulica
23 2000 Maribor 386-2252-0500 386-2252-0882
www.probanka.si